ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 60/14

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP VIA Hulín

Adresa sídla ZO:Hviezdoslavova 640
768 24 HULÍN
IČ:652 70 011
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jiří Janál
Kontakty pro veřejnost:telefon: 724 268 390, 606 541 859
e-mail: janal[zavináč]kromeriz.npu[tečka]cz, pavelkalous[zavináč]seznam[tečka]cz
http://nature.hyperlink.cz/via/index.htm
http://www.viahulin.info
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 8

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

Počet členů:28
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce HULÍN.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1204/96 do 31.03.2020.