ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 32/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Meles

Adresa sídla ZO:Arbesova 762
473 01 NOVÝ BOR
IČ:692 91 837
Statutární zástupce (předseda):Jan Hlaváček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 487 723 563
e-mail: meles[zavináč]tiscali[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ohrožené druhy dřevin

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NOVÝ BOR.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2479/98 do 31.03.2020.