ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 25/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Rejštejn

Adresa sídla ZO:Kašperskohorská 26
341 92 Rejštejn
IČ:227 10 884
Statutární zástupce (předseda):Ing. František Krejčí
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: info[zavináč]csoprejstejn[tečka]cz
http://www.csoprejstejn.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- energetické úspory

Environmentální výchova

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Leave No Trace USA, Anton Zollner Viechtach, Bavorsko

Ostatní činnost

jmenovitě: Řízení kandidátského geoparku Královská Šumava, přípr. vzdělávacího progr. pro veřejnost pro EC Železná Ruda, NC štola Kristina, pro region NP Šumava - Přírodou beze stop

Počet členů:4
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Rejštejn.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-12-1914 do 31.03.2020.