ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 71/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP UPOLÍN

Adresa sídla ZO:Skřivánčí 679/23
779 00 OLOMOUC
IČ:669 35 504
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Kateřina Čechová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: panda[zavináč]ddmolomouc[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

Ostatní činnost

jmenovitě: DDM Olomouc a MOP Lid Medvědího potoka

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce OLOMOUC.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2082/91 do 31.03.2020.