ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 27/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Dobřany

Adresa sídla ZO:Květná 2144/9
326 00 Plzeň
IČ:491 84 636
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jaroslav Šedivý
Kontakty pro veřejnost:telefon: 607 607 511
e-mail: jpfs[zavináč]email[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 12

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

Ostatní činnost

jmenovitě: spoluúčast při organizaci místního kola soutěže Zlatý list

Počet členů:28
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Plzeň a dále správní uzemí obce: : Dobřany.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1956/91 do 31.03.2020.