ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 03/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ALKAZAR

Adresa sídla ZO:Bašteckého 2504/20
155 00 Praha 5
IČ:148 01 604
Statutární zástupce (předseda):Jiří Toušek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 399 952
e-mail: jiri.tousek[zavináč]gmail[tečka]com
http://alkazar.csop.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: hlaváček jarní, rudohlávek jehlancový

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Karlštejn, NS Svatojánský okruh, NS Berounka

Ostatní činnost

jmenovitě: Akce k Evropskému dni Parků

Počet členů:20
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Praha 5.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2428/91 do 31.03.2020.