ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 72/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Levrekův ostrov

Adresa sídla ZO:Průkopnická 116/18
747 20 VŘESINA
IČ:661 44 558
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Adrián Czernik
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 371 979
e-mail: adrian[tečka]czernik[zavináč]centrum[tečka]cz
http://https://www.facebook.com/csoplevrekuvostrov.cz/
http://levrek-cz.webnode.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Genofondové sady ovocných dřevin – inventarizace a péče Opavsko

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Okolo Vřesiny, Krnov Horky - Kabátův kopec

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: DROP Polsko

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VŘESINA a dále správní uzemí obce: na území bývalého okresu Opava a Bruntál.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 507/98 do 31.03.2020.