ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Bory

Adresa sídla ZO:Bory 162
594 61 Bory
IČ:433 79 222
Statutární zástupce (předseda):Ing. Lukáš Jurek
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: lesní mravenci, záchrana obojživelníků

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 36

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Šebeň

Ostatní činnost

jmenovitě: Zelená stezka - místní kolo, Přívesnický letní tábor pro děti

Počet členů:47
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Bory a dále správní uzemí obce: území obce Dobrá Voda.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1962/91 do 31.03.2020.