ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 58/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Radějov 58/10

Adresa sídla ZO:Radějov 323
696 67 RADĚJOV
IČ:696 48 654
Statutární zástupce (předseda):Ing. Martin Dubravec
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 117 194
e-mail: dubravec[zavináč]tiscali[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Počet členů:3
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce RADĚJOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1011/99 do 31.03.2020.