ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 62/89

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Náměšťské rybníky

Adresa sídla ZO:Družstevní 589
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
IČ:720 28 556
Statutární zástupce (předseda):MVDr. Lenka Rozsypalová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 739 304 209, 604 328 834
e-mail: lenka.rozsypalova[zavináč]zaznam-strih[tečka]cz, hertl[zavináč]atlas[tečka]cz
http://www.csop-namest.webnode.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: obojživelníci, plazi, ptáci, savci, některé řády bezobratlých (Ortoptera, Lepidoptera, Odonata aj.)

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 8

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Ostatní činnost

jmenovitě: Monitoring fauny blíže studovaného území (širší oblast Náměšťských rybníků)

Počet členů:12
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU a dále správní uzemí obce: Třebíč a Velké Meziříčí.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-09-0472 do 31.03.2020.