ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 63/16

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Vlčí prameny

Adresa sídla ZO:Vyškovec 36
687 74 VYŠKOVEC
IČ:027 32 807
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Lubomír Pospěch
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 173 636
e-mail: lpospech[zavináč]yahoo[tečka]com
http://www.wolfy.webnode.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Podpora biotopu evropsky významných druhů hmyzu, Podpora biotopu prstnatce D.Fuchsii subsp. sooana HD, Bílé Karpaty podpora biot. Včelojeda lesního

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 80

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Tyršovy sady, Uherský Brod

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: SCHKO Biele Karpaty

Ostatní činnost

jmenovitě: průvodcovská činnost, fotografické výstavy Bílé Karpaty

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VYŠKOVEC.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-14-02222 do 31.03.2020.