ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 61/16

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO CSOP Hořepník

Adresa sídla ZO:Husovo nám. 2299/67
796 01 PROSTĚJOV
IČ:711 98 652
Statutární zástupce (předseda):Jaroslav Podhorný
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 799 288
e-mail: podhorny.csop[zavináč]seznam[tečka]cz, horepnik_csop[zavináč]centrum[tečka]cz
http://http://www.csophorepnik.estranky.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Každoročně projekty biodiverzity na vybrané chráněné a ohrožené druhy.

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

- zemědělství

Environmentální výchova

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

Ostatní činnost

jmenovitě: Spolupráce s Čes. botanickou společností. Hnutí pozemkových spolků, Orchideaklub Brno

Počet členů:23
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PROSTĚJOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2902/03 do 31.03.2020.