ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 58/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Adresa sídla ZO:nám. Bartolomějské 47
698 01 VESELÍ NAD MORAVOU
IČ:478 95 497
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Ivana Jongepierová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 518 326 470
fax: 518 326 470
e-mail: csop[zavináč]bilekarpaty[tečka]cz
http://csop.bilekarpaty.cz/
http://www.obnovaluk.cz/
http://www.eshopbilekarpaty.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Orchideje, Obnova Luk, Krajové odrůdy, motýli, ptáci, mykologie

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 7

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Bojkovická, Javořinská

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Bílé-Biele Karpaty, 2x ročně

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Malý průvodce genofondovým sadem ve Velké nad Veličkou 1400 ks,

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Správa Biele Karpaty Nemšová, Bratislavské regionálné ochranárské sdruženie Bratislava, Pro prírodu, o.z. (Slovensko),

Ostatní činnost

jmenovitě: LIFE Ze života hmyzu, Dům přírody Bílých Karpat

Počet členů:48
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VESELÍ NAD MORAVOU.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2392/91 do 31.03.2020.