ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 16/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 16/01 Třeboň

Adresa sídla ZO:Vrchlického 321
379 01 TŘEBOŇ
IČ:671 71 702
Statutární zástupce (předseda):Václav Bartuška
Kontakty pro veřejnost:telefon: 721 302 281
e-mail: vbvorel[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.cheekyjay.com
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 24

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Cesta kolem Světa

Počet členů:26
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TŘEBOŇ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1993/96 do 31.03.2020.