ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Adresa sídla ZO:Kunčice p. O. 684
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
IČ:658 92 691
Statutární zástupce (předseda):Petr Lazar
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csopkuncice[zavináč]seznam[tečka]cz
http://https://www.podbeskydi.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Ochrana obojživelníků, Obnova květnatých luk, Invazní druhy rostlin, Krajové odrůdy ovocných dřevin

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Chodníčky v Podbeskydí

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:14
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Kunčice pod Ondřejníkem a dále správní uzemí obce: správní území obcí Pstruží, Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát pod Radhoštěm, Ostravice, Kozlovice, Trojanovice, Tichá a Čeladná.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1540/91 do 31.03.2020.