ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 47/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Pardubice

Adresa sídla ZO:V Oklikách 998
530 06 Pardubice
IČ:3598837
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Ivan Hoza
Kontakty pro veřejnost:telefon: 775 785 618
e-mail: csoppardubice[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.csoppardubice.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Projekt Živá zahrada ve spolupr. se ZŠ Pardubice - Svítkov

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:19
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Pardubice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-14-2094 do 31.03.2020.