ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 35/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP VIKÝŘ

Adresa sídla ZO:Budovatelů 3396/10
466 01 JABLONEC NAD NISOU
IČ:727 44 804
Statutární zástupce (předseda):Ing. Petr Elzner Ph.D.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 288 207
e-mail: netopyri[zavináč]volny[tečka]cz, pelzner[zavináč]email[tečka]cz
http://www.netopyri.com
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 30

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:57
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce JABLONEC NAD NISOU.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2790/02 do 31.03.2020.