ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 42/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody 42/05 CHOTĚBOŘ

Adresa sídla ZO:Maleč 48
582 76 MALEČ
IČ:464 83 641
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Věra Váchová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 773 464 836
e-mail: csop.chotebor[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.csop-chotebor.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Ochrana životního prostředí

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 26

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka Údolí Doubravy

Ostatní činnost

jmenovitě: ornitologické vycházky pro laickou veřejnost, čekání na spuštění projektu Dům přírody, spolupráce Národní geopark Železné hory a Příroda na Vysočině, SCHKO Železné hory

Počet členů:35
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MALEČ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2440/91 do 31.03.2020.