ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/30

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP TROJA

Adresa sídla ZO:Na Výšinách 1000/1
170 00 PRAHA 7
IČ:452 50 723
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Ondřej Zeman
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: ondrejzeman[zavináč]seznam[tečka]cz

http://pterodactylus.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 39

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Slovenská Speleologická Spoločnosť, Slovensko; 127. skautský zbor "Kriváň Hybe", Liptovský Mikuláš, Slovensko.

Ostatní činnost

jmenovitě: Provoz, vývoj a popularizace trkače - ekologicky šetrného zařízení pro čerpání vody; Pořádání přednášek pro členy ZO i pro veřejnost s ochranářskou, cestopisnou a odbornou tématikou.

Počet členů:75
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 7.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1187/91 do 31.03.2020.