ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 61/17

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Bělozářka

Adresa sídla ZO:Melantrichova 602/26
796 01 PROSTĚJOV
IČ:720 27 266
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Eva Zatloukalová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 730 594
e-mail: ezatl[zavináč]centrum[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: vyvěšování ptačích budek

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: mapování a úpravy studánek, vycházky pro veřejnost, výroba a instalace budek pro ptactvo a blanokřídlé

Počet členů:34
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PROSTĚJOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-09-0525 do 31.03.2020.