ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Radhošť

Adresa sídla ZO:Láz 2287
756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
IČ:641 23 804
Statutární zástupce (předseda):Michal Šulgan
Kontakty pro veřejnost:telefon: 774 652 299, 606 699 381
e-mail: sulgan[zavináč]valachnet[tečka]cz, miroslav.kubin[zavináč]email[tečka]cz
http://www.csopradhost.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Ochrana velkých šelem, Sledování a ochrana obojživelníků,

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 16

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: letáček Medvě, Náhrada škod, Ochrana velkých šelem , Příroda Rožnova, Orchideje Rožnova, plakát Medvědí rok

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Správa NP Malá Fatra (Slovensko), CHKO Kysuce (Slovensko)

Ostatní činnost

jmenovitě: Výstavy, přednášky, exkurze

Počet členů:23
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a dále správní uzemí obce: kraj Zlínský a Moravskoslezský
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1646/1994 do 31.03.2020.