ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 29/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Radnice

Adresa sídla ZO:Na Potocích 221
338 28 RADNICE
IČ:182 43 606
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Josef Pašek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 956 408, 602 687 114
e-mail: ekocentrum[zavináč]csop-radnice[tečka]cz, paskovam[zavináč]centrum[tečka]cz
http://www.csop-radnice.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: staré odrůdy ovocných stromů, obojživelníci, management

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 33

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Za přírodou a historií Radnicka, Olešenský potok, Za permoníky Chomle a Vejvanova

Ostatní činnost

jmenovitě: propagace kulturních památek - Hudba v synagogách Plzeňského regionu

Počet členů:53
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce RADNICE a dále správní uzemí obce: správní území okresu Rokycany.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2249/91 do 31.03.2020.