ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 33/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP při ŠLS Šluknov

Adresa sídla ZO:T. G. Masaryka 580
407 77 ŠLUKNOV
IČ:711 73 277
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Kontakty pro veřejnost:telefon: 412 314 021, 606 164 124
e-mail: bolikova.helena[zavináč]seznam[tečka]cz, dandy.jankovska[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Šluknov - Rožany - Královka, Stezka Střelnice,Naučná stezka okolo Zámeckého rybníka v Lipové

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŠLUKNOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 214/2003 do 31.03.2020.