ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 68/15

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Skalka

Adresa sídla ZO:Kunčice p.O. 153
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
IČ:711 59 843
Statutární zástupce (předseda):Milan Pilmajer
Kontakty pro veřejnost:telefon: 732 723 222
e-mail: pilmajer.milan[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csopskalka.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1 Lišáci

počet členů v kolektivech MOP: 17

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:34
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Kunčice pod Ondřejníkem.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 755/2003 do 31.03.2020.