ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 52/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová

Adresa sídla ZO:Podbranská 959
560 02 Česká Třebová
IČ:647 72 195
Statutární zástupce (předseda):PaedDr. Hana Grundová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 7022923520
e-mail: csop-podorlicko[tečka]cz
http://www.csop-podorlicko.org
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana obojživelníků

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika dopravy silniční

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Semanínaká stezka ČSOP, Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: AMG Ercole cantů Gruppo micologico Agrate Brianza Itálie

Počet členů:25
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Česká Třebová a dále správní uzemí obce: dále správní území pověřeného města III. stupně Česká Třebová a obce Řetová, Přívrat, Semanín a Rybn
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2239/91 do 31.03.2020.