ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 13/17

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Rak Rakovník

Adresa sídla ZO:Martinovského 198, Rakovník I
269 01 RAKOVNÍK
IČ:638 04 883
Statutární zástupce (předseda):Jiří Pšenčný
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: jiri.psencny[zavináč]pvl[tečka]cz
http://csoprak.cz
http://ferdici-csop.wz.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: orchideje

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- zemědělství

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 15

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:63
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce RAKOVNÍK a dále správní uzemí obce: okres Rakovník.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1357/91 do 31.03.2020.