ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí

Adresa sídla ZO:Zašovská 784
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
IČ:641 23 693
Statutární zástupce (předseda):Yveta Pončíková
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: milan.oralek[zavináč]outlook[tečka]com
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Ochrana vodních a mokřadních ekosystémů, Ohrožené druhy lesních bylin, Ohrožené a chráněné druhy motýlů, Bombus a ostatní ohrožené včely

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- energetické úspory

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 10

Environmentální výchova

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: J. Karafiáta, Vařákovy paseky, T. Bati

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Ochrana hosp. zvířat

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: ÚV Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Počet členů:27
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1664/91 do 31.03.2020.