ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 17/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP PACOV

Adresa sídla ZO:Antonína Sovy 541
395 01 PACOV
IČ:712 14 984
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Filip Kačer
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 274 331, 604 613 069
e-mail: csoppacov[zavináč]seznam[tečka]cz
http://pacov.csop.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: vyvěšování ptačích budek

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 15

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- provoz naučné stezky

Ostatní činnost

jmenovitě: Vítání ptačího zpěvu, Vyvěšování ptačích budek

Počet členů:45
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PACOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 409/2004 do 31.03.2020.