ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 50/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

1. ZO ČSOP Polička

Adresa sídla ZO:Parkány 40
572 01 POLIČKA
IČ:493 24 659
Statutární zástupce (předseda):Martina Vopařilová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 305 985, 775 216 557
e-mail: csop.policka[zavináč]unet[tečka]cz, pavelprazan[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Krajové odrůdy ovocných stromů-výsadba

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 22

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka u Poličky (spolupráce na údržbě)

Ostatní činnost

jmenovitě: meteorologie

Počet členů:49
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce POLIČKA a dále správní uzemí obce: Pomezí a Nedvězí.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 463/93 do 31.03.2020.