ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 37/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Ophidia

Adresa sídla ZO:Osvobození 839/19
412 01 LITOMĚŘICE
IČ:631 54 609
Statutární zástupce (předseda):Ing. Vladislav Kaňák
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 519 180
e-mail: info[zavináč]csoplitomerice[tečka]cz
http://www.csoplitomerice.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: sysel obecný, netopýr velký, čolek velký

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 37

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Hibschova stezka

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Junior Ranger, NP Saské Švýcarsko, Německo, Europarc Federation, Brussel, Belgie

Počet členů:52
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LITOMĚŘICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2210/91 do 31.03.2020.