ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 52/16

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Orlické hory

Adresa sídla ZO:Šanderova 414
564 01 Žamberk
IČ:043 54 460
Statutární zástupce (předseda):Ing. Bedřich Hájek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 421904905304
e-mail: bedo.hajek[zavináč]gmail[tečka]com
Okruhy činností:

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Global Genome Biodiversity Network Washington (USA)

Ostatní činnost

jmenovitě: ochrana vod - zadržení přívalových srážkových vod (příprava projektové dokumentace), navýšení zeminy na protierozní mezi (bagr, nákl.auto)

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Žamberk.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-15-1401 do 31.03.2020.