ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 10/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY

Adresa sídla ZO:Rýdlova 271/14
251 01 ŘÍČANY
IČ:865 94 524
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jakub Halaš
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 240 060
e-mail: eko.ricany[zavináč]post[tečka]cz
http://www.ekoricany.org
http://http://www.lesniklubpraminek.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Orchideje

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- energetické úspory

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 34

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: Provoz Lesního klubu Pramínek

Počet členů:93
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŘÍČANY a dále správní uzemí obce: celý správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2641/03 do 31.03.2020.