ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/14

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO VADIS?“

Adresa sídla ZO:Rektorská 39/22
108 00 PRAHA 10
IČ:660 05 850
Statutární zástupce (předseda):Tomáš Klouček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 274 779 218, 603 426 895
e-mail: tomas.kloucek[zavináč]natura-praha.org, info[zavináč]natura-praha.org
http://www.natura-praha.org
http://www.malesice.eu
http://www.ginkgo-praha.org
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Živá zahrada ve městech; hmyzí hotely

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 33

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Jenštejn - Vinoř - Satalice, Milíčov, Malešice, Strašnice apod.

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Půlnočník 60ks, 4x ročně

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: komunitní iniciativa Naše Malešice, Společně pro Desítku

Počet členů:57
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 10 a dále správní uzemí obce: Praha 9 - Vinoř, Praha 9 - Satalice a Jenštejn.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2268/91 do 31.03.2020.