ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Lednice 56/14

Adresa sídla ZO:Zámecké náměstí 38
691 44 Lednice
IČ:687 28 069
Statutární zástupce (předseda):Ing. Vilém Vyhnálek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 601 578 466, 602 689 057
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- péče o kulturní památky

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: Péče o vlastní pozemky, sečení trávy, údržba krajiny.

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Lednice a dále správní uzemí obce: Břeclav, Bulhary, Charvatská Nová Ves, Hlohovec, Ladná, Lanžhot, Podivín, Poštorná, Přítluky, Rakvice, Sedlec a Valtice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 412/99 do 31.03.2020.