ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 23/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

4. ZO ČSOP Cheb

Adresa sídla ZO:Blanická 166/20
350 02 CHEB
IČ:663 63 047
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Gabriela Licková Ph.D.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 293 278
e-mail: csop.cheb[zavináč]seznam[tečka]cz, lickova[zavináč]misot[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: management botanicky významných lokalit, obnova tůní

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: naučná stezka Poohří, naučná stezka Rathsam

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Květena Sooské pánve - 1000 ks

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Bund Naturschutz (D)

Počet členů:30
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce CHEB a dále správní uzemí obce: správní území obce Aš.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2770/91 do 31.03.2020.