ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 66/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ČSOP Žďár nad Sázavou

Adresa sídla ZO:Studniční 336/31
591 02 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
IČ:709 13 935
Statutární zástupce (předseda):Lubomír Dajč
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csopzdar[zavináč]csopzdar[tečka]cz
http://www.csopzdar.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Žákova Hora

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŽDÁR NAD SÁZAVOU.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 721/2001 do 31.03.2020.