ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 61/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ORIOLUS

Adresa sídla ZO:Husovo nám. 2299/67
796 01 PROSTĚJOV
IČ:657 60 301
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Petra Orálková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 712 207
e-mail: petraoralkova[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.rejsci.cz
http://mopici.cmelda.net/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 40-50

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:75
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PROSTĚJOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1737/91 do 31.03.2020.