ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 43/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP EKOCHOV 43/10

Adresa sídla ZO:Říčařova 66/22
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ:674 40 495
Statutární zástupce (předseda):Roman Rozínek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 724 227 157
e-mail: roman.rozinek[zavináč]naturaservis[tečka]net
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: obojživelníci a plazi

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika dopravy silniční

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka Hřibsko

Ostatní činnost

jmenovitě: Pozemkový spolek Natura, mokřad u Prahy, jezírko u Kraslic

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce HRADEC KRÁLOVÉ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2100/97 do 31.03.2020.