ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 31/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 31/01 Tachov

Adresa sídla ZO:Školní 1352
347 01 TACHOV
IČ:483 26 933
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jiří Krupička
Kontakty pro veřejnost:telefon: 607 503 127
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: péče o sad krajových odrůd ovocných dřevin

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

Environmentální výchova

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:20
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TACHOV a dále správní uzemí obce: okres Tachov.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2453/91 do 31.03.2020.