ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Adresa sídla ZO:Vlkova 2725/34
130  0 Praha 3
IČ:496 29 204
Statutární zástupce (předseda):PhDr. Dagmar Koucká
Kontakty pro veřejnost:telefon: 736 100 547, 222 948 758
e-mail: dagmar.koucka[zavináč]ekocentrumkoniklec[tečka]cz, info[zavináč]ekocentrumkoniklec[tečka]cz
http://ekocentrumkoniklec.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: podpora hnízdních možností ptáků a hmyzu

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Vrch sv Kříže, Kamýk, Český Brod - Zahrady, Šembera, Harasov a další

- vydávání neperiodických publikací

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: terenní základna, ekoprogramy, ekoporadna

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Praha 3.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1715/91 do 31.03.2020.