ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 33/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

4. ZO ČSOP TILIA

Adresa sídla ZO:Kyjovská 1061/15a
407 46 Krásná Lípa
IČ:442 22 360
Statutární zástupce (předseda):PaedDr. Jan Eichler
Kontakty pro veřejnost:telefon: 475 209 922, 724 101 150
e-mail: tiliacz[zavináč]volny[tečka]cz, csop-tilia[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop-tilia.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- energetické úspory

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Bertino údolí, TZ Buk a další

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Brontík

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: SRN - Kindervereinigung Sachsen; Die Brücke e.v.; Kindervereinigung Chemnitz a další vzájemná spolupráce

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Krásná Lípa.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2410/91 do 31.03.2020.