ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 43/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ORLICE

Adresa sídla ZO:Lhotecká 179/3
500 09 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ:001 14 405
Statutární zástupce (předseda):Ing. Adam Záruba Ph.D.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 751 265, 725 838 035
e-mail: csop[zavináč]krnovice[tečka]cz, adam.zaruba[zavináč]krnovice[tečka]cz
http://www.krnovice.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Krajové odrůdy ovocných dřevin

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

- zemědělství

- účast v EIA

účast v EIA - počet případů za rok: 2

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 9

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Přírodou v okolí Podorlického skanzenu v Krňovicích

Ostatní činnost

jmenovitě: Provoz a výstavba Podorlického skanzenu v Krňovicích

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce HRADEC KRÁLOVÉ a dále správní uzemí obce: Královehradeckého kraje a území okresu Pardubice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1856/91 do 31.03.2020.