ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/44

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP VERONICA

Adresa sídla ZO:Panská 363/9
602 00 BRNO
IČ:136 93 620
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Yvonna Gaillyová CSc.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 542 422 750, 542 422 758
e-mail: yvonna.gailly[zavináč]veronica[tečka]cz, veronica[zavináč]veronica[tečka]cz
http://www.veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: péče o 4 zimoviště netopýrů (z toho 2 zabezpečená), stavba podložek pro čapí hnízda (celkově 36), monitoring obojživelníků při jarních migracích, monitoring raků

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 10

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Po zelené Hostětínem, Naokolo Hostětína , Vodní bludiště v Hostětíně

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: časopis Veronica 4x ročně/1000/

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: RozVerky - el. zpravodaj, 15x v roce 2018

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: 17und4 - Rakousko, WWF International, CAT - Velká Británie, Biomasa.sk Slovensko

Ostatní činnost

jmenovitě: Ochrana klimatu, Environmentálně šetrný provoz veřejných budov, Přírodní zahrady, podpora místní ekonomiky, environmnetální výchova a osvěta pro handicapované a sociálně vyloučené

Počet členů:71
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRNO a dále správní uzemí obce: Jihomoravského a Zlínského kraje.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2311/91 do 31.03.2020.