ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 10/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 10/10

Adresa sídla ZO:Benátecká 1479
250 01 BRANDÝS N. LABEM - STARÁ BOLESLAV
IČ:001 10 850
Statutární zástupce (předseda):RNDr. PhDr. Vladislav Bőhm
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 364 445
e-mail: vladislav.bohm[zavináč]rek[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

Ostatní činnost

jmenovitě: Poznávací aktivity - zejména expedice do přírodovědně zajímavých oblastí. Propojení s celoroční turistikou (pěší, lyžařská, cyklo ap.), potápěním, tábořením atd.

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRANDÝS N. LABEM - STARÁ BOLESLAV a dále správní uzemí obce: Stará Boleslav.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2319/91 do 31.03.2020.