ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 03/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Beroun

Adresa sídla ZO:Za Vodou 443/6
266 01 BEROUN
IČ:475 15 856
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Emil Šnaidauf
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 409 629
e-mail: snaidauf.emil[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: záchranné transfery ropuchy obecné při jarní migraci

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika dopravy silniční

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 3

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Talichova stezka, ŠNS Brdatka

Ostatní činnost

jmenovitě: Realizace naučných stezek a naučných panelů, lektorská činnost v oblasti Ochrany přírody a EVVO pro pedagogy, spolupráce při realizaci Domu přírody Českého krasu

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BEROUN.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 231/1992 do 31.03.2020.