ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 74/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 74/03 Lipník nad Bečvou

Adresa sídla ZO:Svatopluka Čecha 713 / 32
751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU
IČ:646 01 510
Statutární zástupce (předseda):Petr Tomáš
Kontakty pro veřejnost:telefon: 724 205 487
e-mail:
http://www.csoplipnik.estranky.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:30
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LIPNÍK NAD BEČVOU a dále správní uzemí obce: Teplice nad Bečvou.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2186/91 do 31.03.2020.