ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 31/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP SYLVA LUNAE

Adresa sídla ZO:nám. Republiky 112
348 06 PŘIMDA
IČ:720 23 767
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Milena Prokopová Ph.D.
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: nbarca[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Podkovák, NS Vodní svět, NS Capartické louky

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: časopis Český les

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PŘIMDA.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-09-0224 do 31.03.2020.