ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 36/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ARMILLARIA

Adresa sídla ZO:Rychtářská 926/14
460 14 LIBEREC 14
IČ:640 40 411
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Květa Morávková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 481 024 457, 602 154 091
e-mail: armillaria[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.armillaria.cz
http://www.facebook.com/armillaria?fref=ts
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: mechorosty, houby, hmyz, rostliny, žáby, drobné ptactvo, louky, invazní druhy

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy silniční

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Vesecké údolí, NS Mojžíšův pramen - Císařský kámen

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Polski klub ekologiczny (P), Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Akademie (N), Freiwillige Zentrum Augsburg (N), Polski Klub Elologiczny - Wroclaw, Jelenia Gora, Zgorzelec

Ostatní činnost

jmenovitě: Invazní druhy, bylinkářství, sociální ekonomika aj.

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LIBEREC 14 a dále správní uzemí obce: Liberecký kraj.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1968/96 do 31.03.2020.