ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 05/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Zásmuky

Adresa sídla ZO:Smetanova 397
281 44 ZÁSMUKY
IČ:709 92 371
Statutární zástupce (předseda):Ing. Milan Petr
Kontakty pro veřejnost:telefon: 321 797 038, 606 256 364
e-mail: milan_petr[zavináč]email[tečka]cz, milan.petr[zavináč]ricany[tečka]cz
http://www.sestka-zasmuky.webnode.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 5

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 17

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Zásmucká Bažantnice;Alej příběhů Sobočice

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: letáček naučná stezka zásmucká Bažantnice 500 ks

Počet členů:31
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ZÁSMUKY a dále správní uzemí obce: okres Kolín.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2926/02 do 31.03.2020.