ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 09/14

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody "Hastrman"

Adresa sídla ZO:Resslova 626/11
288 02 NYMBURK
IČ:031 63 741
Statutární zástupce (předseda):Petr Back
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 232 843, 777 317 718
e-mail: back[zavináč]iol[tečka]cz
http://hastrman.eu
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 19

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: provoz dětského rybářského kroužku

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NYMBURK.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-14-0769 do 31.03.2020.